Publicerad 18 Dec 2012 av CisionWire Sverige


Satsning på jämställdhet och trygghet i Kommunals avtalskrav

Kommunal har lämnat över sina avtalskrav till motparten Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta. Det är dags för en rejäl jämställdhets- och trygghetssatsning. Utöver löneökningar på minst 700 kronor vill vi begränsa arbetsgivarnas möjligheter att nyttja visstidsanställningar, färre så kallade delade turer, rätt till arbetskläder samt förbättra OB‑ersättningen.

Visstidsanställningarna har nått en allt för stor omfattning på svensk arbetsmarknad. På hela arbetsmarknaden vill sju av tio visstidsanställda ha en tillsvidareanställning med månadslön. Inom Kommunals organisationsområde finns det så många som 140 000 visstidsanställda. Det finns lättare sätt att lösa behovet av korttidsvikarier än via visstidsanställningar.

Kommunal har för avsikt att teckna kollektivavtal som bidrar till att lösa dessa utmaningar.

– Timanställda och vikarier har inte bara tuffa arbetsvillkor. De har också lägre syselsättningsgrad, sämre löner och löneutveckling. Därför kommer vi kraftfullt att driva deras frågor i avtalsrörelsen, säger Annelie Nordström, ordförande Kommunal.

Oavlönade håltimmar

– Ett stort problem som vi vill komma åt är oavlönade håltimmar, de så kallade delade turerna. Det vill säga oavlönade håltimmar i arbetspassen. Allt fler drabbas av detta när man exempelvis jobbar förmiddag, går hem några timmar mitt på dagen och kommer in och jobbar resten av arbetspasset på kvällen. Det skapar stora problem att få ihop sitt privatliv. Dessutom påverkar delade turer hälsan på ett negativt sätt i form av ökad stress och trötthet. De skapar också stor frustration eftersom man tvingas gå hem när man skulle kunna erbjuda den kvalité som de äldre önskar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Arbetskläder

– Frågan om arbetskläder är ständigt återkommande. Tyvärr kan du fortfarande i den frågan se skillnader mellan traditionellt kvinnliga och traditionellt manliga yrkesområden. Inom exempelvis teknisk verksamhet är arbetskläder/skyddskläder en självklarhet, medan arbetskläder inte finns inom hemtjänsten, säger Annelie Nordström.

Kommunal vill tillsammans med arbetsgivarna ta fram riktlinjer som kan ligga till grund för lokala uppgörelser om arbetskläder.

OB-ersättning

– Att jobba helg och dessutom natt påverkar ens privatliv negativt. Om man ändå tvingas arbeta helgnätter bör man få bra betalt. Därför vill vi införa en ny ersättningsnivå för såväl vanliga helgnätter som storhelgsnätter. Det är en rättvisefråga, säger Lenita Granlund.

Jour

Förståelsen för nuvarande jourbestämmelser är väldigt liten. Därför vill vi ha tydliga skrivningar om jourarbete infaller, när man ska få jourersättning och vilka branscher som ska omfattas.

Kommunals avtalskrav i korthet

· Kommunal kräver löneökningar med minst 700 kronor per månad och heltidsanställd.

· Kommunal kräver att kollektivavtalets lägsta löner höjs med minst 700 kronor.

· Samtliga ersättningar höjs med 2,8 procent.

· Kommunal vill begränsa möjligheterna att blanda anställningsformerna visstidsanställning och vikariat till två år. Därefter ska anställningen automatiskt övergå i en fast tjänst.

· Kommunal kräver att arbetsgivarna endast i begränsad omfattning ska få använda sig av så kallade delade turer. Delade turer, det vill säga att en arbetsdag delas upp i flera pass där man kan få gå hem från jobbet mellan passen, vilket innebär en stor inskränkning i möjligheten att planera sitt eget privatliv och medför påtagligt negativa hälsoeffekter för arbetstagaren.

· Kommunal kräver att SKL tillsammans med oss utarbetar riktlinjer som ska ligga till grund för lokala avtal om arbetskläder.

· Kommunal kräver att en ny OB-ersättningsnivå tillförs för såväl vanliga helgnätter som storhelgsnätter. Att införa ytterligare uppdelning av OB-tilläggen uppfattas som en rättvisefråga. Förståelsen för det nuvarande systemet är väldigt liten. Det ska vara liknande skillnader att jobba dag eller natt på helger som på vardagar.

· Kommunal kräver att avtalet tillförs en stupstock, vilket innebär att när det centrala löneavtalet är klart ska lokala löneförhandlingarna omgående startas upp och skyndsamt avslutas.

· Kommunal yrkar att tillägget vid föräldraledighet förlängs till 180 dagar.

Fakta om Kommunals avtalsrörelse

Kommunal har lämnat över avtalskraven till motparterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pactaföretagen. Kollektivavtalen som omfattas av kraven är Huvudöverenskommelse Hök 10 med bilagor, Bea - Beredskapsavtalet, Pan 10 - Personlig assistent och anhörigvårdare och RiB - Räddningstjänst i beredskap.

Avtalskraven omfattar cirka 355 000 anställda inom kommuner, landsting och regioner och Pactaföretagen inom yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden, skötare, vaktmästare, kökspersonal, lokalvårdare, personal inom räddningstjänsten, barnsköterskor, barnskötare, personliga assistenter, gatu- och parkarbetare, vårdare, mentalskötare, renhållningsarbetare, ambulanssjukvårdare, elevassistenter m. fl.

Kommunal har ca 70 kollektivavtal utöver de som nämns ovan. De 70 avtalen omfattar cirka 150 000 medlemmar.

De innevarande kollektivavtalen med SKL och Pactaföretagen går ut den 31 mars 2013.

Om Kommunal: Fackförbundet Kommunal organiserar drygt 500 000 anställda i kommuner, landsting och privat sektor. Åtta av tio medlemmar i Kommunal är kvinnor.

Läs mer om Kommunalwww.kommunal.se/

Presskontakter: Dan Lundqvist Dahlin, 070-224 05 30

Dela med andra 

Relaterade händelser

Publicerad för 1 timme sedan - uppdaterad för 1 timme sedan - 1 rapporter

Kommunals Annelie Nordström kommenterar överenskommelsen mellan S och MP

Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, ser positivt på överenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Flera av förslagen är i linje med de satsningar på välfärden som Kommunal menar är en förutsättning för att minska klyftorna i samhället. ... [Publicerad Presskontakt.se - för 1 timme sedan]
Publicerad 28 Sep 2014 - uppdaterad 28 Sep 2014 - 1 rapporter

Kräv inte kollektivavtal i upphandlingar

Det är i dag inte tillåtet att kräva anslutning till kollektivavtal. Allt tyder på att det inte heller kommer att tillåtas med de nya upphandlingsregler som ska vara på plats i april 2016. På en del håll vill man börja ställa krav på att företag ska ... [Publicerad Norra Vasterbotten - 28 Sep 2014]
Publicerad 26 Sep 2014 - uppdaterad 26 Sep 2014 - 1 rapporter

Rätt att kräva kollektivavtal

Jessica Gow/TT Ordet fritt Torbjörn Halvardsson från Företagarna skriver i Ordet fritt (22/8) att man inte ska kräva kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Att arbetsgivarsidan så frispråkigt pratar om att pressa tillbaka de fackliga rättigheterna ... [Publicerad Vasterbottens-Kuriren - 26 Sep 2014]
Publicerad 25 Sep 2014 - uppdaterad 25 Sep 2014 - 1 rapporter

Ljungby kommun ska undersöka möjligheten att slopa delade turer

Lyssna: Fackförbundet Kommunal: "Låter jättebra" Socialnämnden i Ljungby har sagt ja till att utreda Vänsterpartiets förslag om att slopa delade turer inom särskilda boenden och äldreboenden i hemtjänsten. Ärendet ska nu bollas tillbaka till kommunfullmäktige ... [Publicerad Nyheter P4 Kronoberg - 25 Sep 2014]
Publicerad 25 Sep 2014 - uppdaterad 25 Sep 2014 - 1 rapporter

Fler kan få hjälp att få barn

SKL stödjer förslaget om att ensamstående kvinnor ska ha samma rätt till assisterad befruktning som par har. Enligt ett förslag från utredaren Eva Wendel Rosberg bör rätten till assisterad befruktning inom den offentliga sjukvården utökas. Sveriges Kommuner ... [Publicerad Dagens Medecin - 25 Sep 2014]
Publicerad 24 Sep 2014 - uppdaterad 24 Sep 2014 - 1 rapporter

Orättvisa kvinnolöner biter sig fast

Räkna med strejk hos arbetarkvinnorna om ett år. Kvinnorna i LO:s största förbund Kommunal har en ordförande som flaggar för konflikt. Annelie Nordström gjorde det i början på september i ett samtal med Sydöstran i Karlskrona. Nordström var inbjuden ... [Publicerad Blekinge läns tidning och Sydöstran - 24 Sep 2014]
Publicerad 03 Sep 2014 - uppdaterad 03 Sep 2014 - 3 rapporter

Vreden växer hos kvinnor i omsorgen

Det finns en växande och berättigad vrede hos kvinnorna i vård och omsorg. I Karlskrona finns en Facebookgrupp med namnet Vi som är äldrevården. I slutspurten av den kommunala valrörelsen debatteras nu allt livligare bristerna i personal - och äldrepolitik. ... [Publicerad Blekinge läns tidning och Sydöstran - 03 Sep 2014]
Nätverk
Network

Bloggar

Sortera på: datum | relevans
Överenskommelser inom vården styr landstingen f... [Publicerad Riksrevisionen Alla nyheter - för 3 timmar sedan]
Alliansen stoppar förslag om politikers rätt ti... [Publicerad Nyheter P4 Sörmland - 26 Sep 2014]
Hallå där: Ingela Gardner Sundström [Publicerad Nyheter från Kommunalarbetaren - 25 Sep 2014]
SKL stöder assisterad befruktning för ensamstående [Publicerad Dagens Arena» – Dagens Arena - 25 Sep 2014]
SKL: Ja till assisterad befruktning [Publicerad Ekot - 25 Sep 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Pressreleaser

Sortera på: datum | relevans
Ny studie: Få insatser till barn i familjer me... [Publicerad Centralförbundet för alkohol- och narkotikauppl ... - 22 Sep 2014]
Falun bästa kommun i Dalarna/Gävleborg i RFSL:s... [Publicerad RFSL - 31 Aug 2014]
Växjö bästa kommun i Småland/Blekinge/Gotland i... [Publicerad RFSL - 31 Aug 2014]
#32: Annelie Nordström tror Fi kan bli den blås... [Publicerad Feministiskt Perspektiv - 08 Aug 2014]
Större ansvar för hbtq-frågor i kommunerna [Publicerad Sveriges Kommuner och Landsting - 04 Jul 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Contact Us
Sales
Support


Freebase CC-BY Some image thumbnails are sourced from Freebase, licensed under CC-BY

Copyright (C) 2014 Silobreaker Ltd. All rights reserved.
The selection and placement of stories and images on any Silobreaker page are determined automatically by a computer program.
The time or date displayed reflects when an article was added to or updated in Silobreaker.