Salem

Typ: Ort
Namn: Salem
Latitud: 59.2015
Longitud: 17.7672
Befolkning: 14334
Publicerad för 2 timmar sedan - uppdaterad för 2 timmar sedan - 1 rapporter

Strandskyddsöversyn klar för tolv kommuner

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att se över och fatta beslut kring områden med utvidgat strandskydd i Stockholms län.Efter en noggrann översyn har beslut nu tagits för Botkyrka, Ekerö, Huddinge, Järfälla, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, ... [Publicerad Länsstyrelsen i Stockholms län - Nyheter - för 2 timmar sedan]
Publicerad 15 Sep 2014 - uppdaterad 15 Sep 2014 - 2 rapporter

Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin (Tekniska Högskolan (JTH))

Svenska Gjuteriföreningen, Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i Jönköping gör en gemensam satsning för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. Svenska Gjuteriföreningen, Swerea SWECAST och Tekniska Högskolan i Jönköping gör en ... [Publicerad BolagsFakta.se - 15 Sep 2014]
Publicerad 13 Sep 2014 - uppdaterad 13 Sep 2014 - 1 rapporter

2014-09-13 14:48, Narkotikabrott, Salem

Prästbodavägen 7 Slånbärstigen ... [Publicerad Polisen - Händelser i hela landet - 13 Sep 2014]
Entiteter: Salem
Publicerad 12 Sep 2014 - uppdaterad 12 Sep 2014 - 1 rapporter

Här är valresultatet i din kommun

Grafik: Sveriges Radio. Här kan du se röst- och mandatfördelningen i samtliga 26 kommuner i Stockholms län, samt valkretsar och valdistrikt. Valresultaten i Stockholms läns kommuner; Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö ... [Publicerad Nyheter P4 Radio Stockholm - 12 Sep 2014]
Publicerad 11 Sep 2014 - uppdaterad 11 Sep 2014 - 1 rapporter

Salem annexation request approved by Harrison Commission

CLARKSBURG — Salem finally has its annexation.The Harrison County Commission approved the town’s annexation by minor boundary adjustment during its regular Thursday meeting, bringing the annexation off the list of tabled items after addressing all new ... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 11 Sep 2014]
Entiteter: Salem, Europaväg E6
Publicerad 11 Sep 2014 - uppdaterad 11 Sep 2014 - 1 rapporter

Lite politik

Jag röstade på vänsterpartiet till riksdagen och landstinget och på Rönningepartiet till kommunfullmäktige. Egentligen är jag inte fullt så mycket vänster att jag är kommunist, men eftersom de absolut och definitivt är emot att sjukvård och skola ska ... [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Publicerad 11 Sep 2014 - uppdaterad 11 Sep 2014 - 1 rapporter

Det har hakat upp sig

Till Salem för att hämta Metacam till Maja (som fortfarande har lite ont då och då) och ett paket och eftersom jag är så sjukt leds på den vanliga vägen gick jag ned mot koloniträdgårdarna och förbi tennishallen, uppför en Otäck Backe och genom ett ... [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Entiteter: Salem, Protest, Val
Publicerad 11 Sep 2014 - uppdaterad 11 Sep 2014 - 1 rapporter

Vi söker ditt förtroende!

Några av moderaternas kandidater vid det populära utegymmet vid Garnudden. Fr v: Olle Glimvik, Elisabeth Bovin-Exner, Mats Röhr (initiativtagare till utegymmet), Farzana Khan och Lennart Kalderén. Vi moderater i Salem lägger mycket energi på att ... [Publicerad Kalderén.Info - 11 Sep 2014]
Publicerad 11 Sep 2014 - uppdaterad 11 Sep 2014 - 1 rapporter

Kriminologer kan!

Christoffer Carlsson Den fallande detektiven Piratförlaget Det har kommit två romaner till sedan "Fallet Vincent Franke", inte minst "Den osynlige mannen från Salem" som Svenska Deckarakademien utsåg till 2013 års bästa svenska kriminalroman. ... [Publicerad Gefle Dagblad - 11 Sep 2014]
Publicerad 07 Sep 2014 - uppdaterad 07 Sep 2014 - 1 rapporter

Salem: Brand i mindre fristående byggnad

Räddningstjänsten har larmats till Söderbyvägen i Salem där en skjul uppges brinna. Det är i nuläget oklart vad som orsakade branden. ... [Publicerad WighsNews.se - 07 Sep 2014]
Publicerad 02 Sep 2014 - uppdaterad 03 Sep 2014 - 2 rapporter

”IS ett hot mot hela vår civilisation”

IS framryckning i Irak och SyrienPublicerad i dag 19:41Islamiska staten, IS, genomför en etnisk rensning i Irak. Det slår Amnesty fast i en ny rapport. Nyligen varnade även FN för att ett folkmord håller på att ske i regionen. ”Det skulle behövas en ... [Publicerad DN.se - 02 Sep 2014]
Publicerad 01 Sep 2014 - uppdaterad 01 Sep 2014 - 2 rapporter

Bisnode förutser näringslivets jobbtillväxt

Det går bra för det privata näringslivet i Österåkers kommun. Företagen är framgångsrika och näringslivet har den perfekta mixen av företag för att skapa Sveriges bästa jobbtillväxt de kommande åren. 7914 personer är anställda inom det privata näringslivet. ... [Publicerad MyNewsDesk - 01 Sep 2014]

Citat

` "c_h @C 3J 62:= 2E k2 9C67lQ2:=E@i;D96=@CoE966E]4@Qm;D96=@CoE966E]4@k^2mk^Am"
...Jag kan inte ta det partiet på allvar längre. Folkpartiet här i Rönninge/Salem gapar om att "Fler har rätt att bo i centrum. Vi ger oss inte!" . Om de vill att fler ska kunna bo i centrum, så kan de väl se till att bygga små hyreslägenheter som i synnerhet unga kan ha råd med...
...(6D32?4@ %CFDE 2?5 x?G6DE6?E $6CG:46D[ 92D 925 2 D@=:5 EC24 C64@C5[ pFDE:? D2:5]k^Am kAm~G6C E96 A2DE J62C[ E96 7@F?52E:@?’D 7F?5D 92G6 8C@H? ` "e A6C46?E[ pFDE:? D2:5]k^Am kAm%96J 92G6 8C@H? 23@FE `_ A6C46?E @G6C E96 A2DE E9C66 J62CD 2?5 @C6 E92? `a A6C46?E @G6C E96 A2DE 7:G6 J62CD[ 96 D2:5]k^Am kAmq642FD6 :E’D 2 ?@?AC@7:E @C82?:K2E:@?[ *@FC r F?:EJ u@F?52E:@? 42? D6CG6 2D 2 7F?5C2:D:?8 4@?5F:E 7@C @E96C 8C@FAD[ pFDE:? D2:5]k^Am kAm%92E :?4=F56D 92?5=:?8 2== @7 E96 ?646DD2CJ A2A6CH@C[ pFDE:? D2:5]k^Am kAm“~FC 8@2= :D E@ 92G6 2 AC6D6?46 :? E96 4@F?:E:6D E@ 7@DE6C @C6 8C@HE9[” 96 D2:5]k^Am kAmqC:586A@CE #64@C56C q@3 vC66C[ H9@ D6CG6D @? E96 7@F?52E:@?’D 3@2C5 @7 5:C64E@CD[ D2:5 E96 =2C86 p6C:42? 7=28 ?62C u2:C@?E’D v2E6H2J r@??64E@C :D 2? 6I2A=6 @7 2 AC@;64E E96 @C82?:K2E:@? 925 2 92?5 :?]k^Am kAm%96 7@F?52E:@? D6CG65 2D 2 4@?5F:E 7@C 7F?5C2:D:?8 7@C E96 8C@FA 369:?5 E96 AC@;64E[ vC66C D2:5]k^Am kAmpFDE:? 2?5 vC66C D2:5 6?5@H6?ED 2?5 @E96C :?G6DE6?ED 42? 36 2D 86?6C:4 @C DA64:7:4 2D @C82?:K2E:@?D 56D:C6]k^Am kAm“(92E6G6C J@FC A2DD:@? @C J@FC 4:EJ’D A2DD:@?[ J@F’C6 E96 @?6 4@?EC@==:?8 :E[” pFDE:? D2:5]k^Am kAm$2=6 4:E:K6? qC:2? rC2H7@C5 2D65 :7 E96 7@F?52E:@? 4@F=5 2?286 7F?5D C2:D65 7@C C6G:E2=:K:?8 2 E@H?]k^Am kAm~:= 2?5 ?2EFC2= 82D 4@A2?:6D 2C6 24E:G6 :? E96 $2=6 2C62[ 3FE E96C6 2C6 ?@ 9@E6=D @C C6DE2FC2?ED E@ 244@@52E6 E96 H@C 7@C46[ rC2H7@C5 D2:5]k^Am kAmpFDE:? C676CC65 rC2H7@C5 E@ E96 “%FC? %9:D %@H? pC@F?5” 24E:G:E:6D E2:?8 A=246 :? vC27E@?]k^Am kAmv6EE:?8 @FED:56 C6D@FC46D E@ C6G:E2=:K6 E96 E@H? 4@F=5 DAFC 255:E:@?2= :?G6DE6?ED[ pFDE:? D2:5]k^Am kAm$9:??DE@? |2J@C $2 s6|2C4@[ AC6D:56?E @7 E96 2J@CD’ 2DD@4:2E:@?[ D2:5 E96 7@F?52E:@? D@F?5D =:6 2 H@CE9H9:=6 AC@8C2 7@C 492C:E23=6 @C82?:K2E:@?D :? E96 4@F?EJ’D F?:4:A2=:E:6D]k^Am kAm“|2J36 E9:D 4@F=5 36 2 7F?5:?8 DEC62 E92E 4@F=5 96=A 56G6=@A6?E[” s6|2C4@ D2:5]k^Am kAm$E277 HC:E6C y: s2G:D 42? 36 C624965 2E Wb_cX eae\`cce @C 3Jk^Am"
...I vissa fall har hela familjer förts bort. En man gav Amnesty en lista över 45 saknade släktingar - samtliga kvinnor och barn. Han berättade: "Vi har fått information om några av dem men andra är försvunna och vi vet inte om de lever eller är döda eller vad som hänt med dem." - I stället för att förvärra striderna genom att antingen blunda för det sekteristiska våldet eller beväpna shiitiska miliser mot IS, vilket är vad...

Mer innehåll

Alla (2090) | Nyheter (1411) | Rapporter (0) | Bloggar (259) | Ljud/Video (0) | Faktablad (0) | Pressreleaser (420)
Sortera på: datum | relevans
Lista: NAI Svefa rankar orterna i Stockholmsomr... [Publicerad Fastighets Varlden - för 41 minuter sedan]
Strandskyddsöversyn klar för tolv kommuner [Publicerad Länsstyrelsen i Stockholms län - Nyheter - för 2 timmar sedan]
Dalaskyttar i topp i regionsmästerskap [Publicerad Dala-Demokraten - för 20 timmar sedan]
Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin... [Publicerad BolagsFakta.se - 15 Sep 2014]
Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin [Publicerad MyNewsDesk - 15 Sep 2014]
Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin [Publicerad Tekniska Högskolan (JTH) - 15 Sep 2014]
2014-09-13 14:48, Narkotikabrott, Salem [Publicerad Polisen - Händelser i hela landet - 13 Sep 2014]
De kandiderar dubbelt i  "Glömda valet" [Publicerad Lanstidningen Sodertalje - 12 Sep 2014]
Här är valresultatet i din kommun [Publicerad Nyheter P4 Radio Stockholm - 12 Sep 2014]
High score! Exklusivt reportage om det stora Mo... [Publicerad Café.se - 12 Sep 2014]
Salem annexation request approved by Harrison C... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 11 Sep 2014]
Lite politik [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Det har hakat upp sig [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Piratförlaget på Bokmässan 2014 [Publicerad MyNewsDesk - 11 Sep 2014]
Vi söker ditt förtroende! [Publicerad Kalderén.Info - 11 Sep 2014]
Kriminologer kan! [Publicerad Gefle Dagblad - 11 Sep 2014]
Tappade soffa på E4 - riskerade sedan livet [Publicerad Lanstidningen Sodertalje - 08 Sep 2014]
Slitet Åby gjorde det okej [Publicerad NT.SE - 07 Sep 2014]
Förbättra kollektivtrafiken på Södertörn! [Publicerad Kalderén.Info - 07 Sep 2014]
Salem: Brand i mindre fristående byggnad [Publicerad WighsNews.se - 07 Sep 2014]
Konkret miljöpolitik ger resultat [Publicerad Kalderén.Info - 05 Sep 2014]
FP öppnar för enhetstaxa [Publicerad NVP.se - 04 Sep 2014]
Harrison mayors learn about group that helps no... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 04 Sep 2014]
”IS ett hot mot hela vår civilisation” [Publicerad DN.se - 02 Sep 2014]
2 flugor i 1 smäll [Publicerad Mitt liv i ord - 02 Sep 2014]
”Dödens fält” i IS-områden i Irak [Publicerad Norra Vasterbotten - 02 Sep 2014]
Brandkåren: "Stökigaste natten sedan Husby" [Publicerad Lanstidningen Sodertalje - 02 Sep 2014]
10 punkter för ett mer attraktivt Södertörn – ... [Publicerad MyNewsDesk - 02 Sep 2014]
Irak: Fruktansvärda bevis för etnisk rensning [Publicerad Amnesty International, svenska sektionen - 02 Sep 2014]
Arboga JAS-lag tog sig till kvarten [Publicerad Magazin24.se - 01 Sep 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
I fokus
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nyhetsvolym
Document Volume
Nätverk
Network

Bloggar

Sortera på: datum | relevans
Strandskyddsöversyn klar för tolv kommuner [Publicerad Länsstyrelsen i Stockholms län - Nyheter - för 2 timmar sedan]
2014-09-13 14:48, Narkotikabrott, Salem [Publicerad Polisen - Händelser i hela landet - 13 Sep 2014]
Lite politik [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Det har hakat upp sig [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Sep 2014]
Vi söker ditt förtroende! [Publicerad Kalderén.Info - 11 Sep 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Pressreleaser

Sortera på: datum | relevans
Nya kurser stärker den svenska gjuteriindustrin [Publicerad Tekniska Högskolan (JTH) - 15 Sep 2014]
Pantomimteatern gör Den vita stenen [Publicerad Kulturdirekt - 19 May 2014]
Piteå går med i nätverk mot rasism [Publicerad Piteå kommun - 15 May 2014]
Peace, love och – avfallshantering? Så ska Söde... [Publicerad SRV återvinning AB - 07 Jan 2014]
Gemensam logistikpartner till åtta kommuner [Publicerad Huddinge kommun - 16 Dec 2013]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Contact Us
Sales
Support


Freebase CC-BY Some image thumbnails are sourced from Freebase, licensed under CC-BY

Copyright (C) 2014 Silobreaker Ltd. All rights reserved.
The selection and placement of stories and images on any Silobreaker page are determined automatically by a computer program.
The time or date displayed reflects when an article was added to or updated in Silobreaker.