Salem

Typ: Ort
Namn: Salem
Latitud: 59.2015
Longitud: 17.7672
Befolkning: 14334
Publicerad för 15 timmar sedan - uppdaterad för 15 timmar sedan - 1 rapporter

Palestinier fick stöd av Gävlebor

Manifestationen anordnades av privatpersoner från olika partier och grupperingar. Socialdemokraten Jonas Rydberg inledde, och lämnade över till Aberd Qatanani från Palestinska Ungdomsrörelsen. – Jag blir glad att se att så många människor har kommit ... [Publicerad Arbetarbladet - för 15 timmar sedan]
Publicerad 23 Jul 2014 - uppdaterad 23 Jul 2014 - 1 rapporter

Brittisk hälsominister besöker Södertälje

På torsdag den 24 juli kommer Storbritanniens hälsominister Norman Lamb till Södertälje. Han vill lära sig mer om hur kommunen framgångsrikt samarbetar med landstinget inom psykiatrivården ­– den så kallade Södertäljemodellen. - I Södertäljemodellen ... [Publicerad MyNewsDesk - 23 Jul 2014]
Publicerad 22 Jul 2014 - uppdaterad 23 Jul 2014 - 1 rapporter

Två till sjukhus efter viltolycka

Strax efter klockan fyra natten till tisdagen krockade en personbil med ett rådjur och körde sedan av vägen. Olyckan inträffade på Gamla Södertäljevägen vid Salem. Två personer fördes till sjukhus med nacksmärtor. Rådjuret skadades och avlivades på platsen ... [Publicerad Lanstidningen Sodertalje - 22 Jul 2014]
Entiteter: Salem, Olyckor, Police
Publicerad 20 Jul 2014 - uppdaterad 20 Jul 2014 - 1 rapporter

Markoffensiv skördar många liv

Ett hus i Gaza City som förstörts i en israelisk luftattack. Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS 1/3 Israeliska soldater spanar ut över en konvoj utanför centrala Gazaremsan. Foto: AMIR COHEN/REUTERS 2/3 En sjukvårdare på ett sjukhus ... [Publicerad SvD - 20 Jul 2014]
Entiteter: HAMAS, Isreal, Palestinian, Quatar
Publicerad 18 Jul 2014 - uppdaterad 18 Jul 2014 - 1 rapporter

Efterlängtad Junker

Av 14.14 Lagom till sommarens sista semesterfrukost började jag läsa Christoffer Carlssons Den fallande detektiven. Det här är läsning jag längtat efter ända sedan jag avslutade Den osynlige mannen från Salem förra året (som väldigt välförtjänt ... [Publicerad Skanska Dagbladet - 18 Jul 2014]
Entiteter: Salem
Publicerad 16 Jul 2014 - uppdaterad 16 Jul 2014 - 1 rapporter

Salem Council debates how to proceed with annexation

SALEM — In a special meeting Tuesday, Salem Town Council reaffirmed its desire to annex its property along Upper and Lower Dog Run as expeditiously as possible.Council met at Salem Town Hall to discuss how to move forward following its July 8 decision ... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 16 Jul 2014]
Publicerad 16 Jul 2014 - uppdaterad 16 Jul 2014 - 1 rapporter

Skånepalestinier oroliga över Gaza

Skånepalestiniern Acke Salem försöker nå fram till vänner och familj i Gaza. Foto: Jan Wieslander/Sveriges Radio Lyssna: Palestinier: "Tragiskt men folk har vant sig" Acke Salem är en av många palestinier i Skåne som oroligt försöker följa ... [Publicerad Nyheter P4 Malmöhus - 16 Jul 2014]
Entiteter: Salem, Palestinian, Isreal
Publicerad 15 Jul 2014 - uppdaterad 15 Jul 2014 - 1 rapporter

Jättelik tobaksaffär i USA

i dag 13:54 | Uppdaterad i dag 13:56 Den amerikanska tobaksjätten Reynolds köper den mindre konkurrenten Lorillard för 27,4 miljarder dollar (cirka 186 miljarder kronor). Reynolds betalar med en kombination av kontanter och egna aktier. Affären innebär ... [Publicerad Blekinge Läns Tidning - 15 Jul 2014]
Publicerad 15 Jul 2014 - uppdaterad 15 Jul 2014 - 1 rapporter

"Kan inte förstå hur det som sker kan få ske"

Dela denna artikel Helsingborg Publicerad 15 juli 2014 kl. 15:10 Oron för familjen i Gaza tär på palestinierna Mariam Salem och Ammar Hijjo. "Tänk om man skulle bomba ett helt hus här på Dalhem bara för att man tror att det i en lägenhet finns ... [Publicerad Helsingborgs Dagblad - 15 Jul 2014]
Entiteter: Salem, Bomb, Telefonnät, Isreal
Publicerad 09 Jul 2014 - uppdaterad 09 Jul 2014 - 1 rapporter

Salem man violates bail, trial set for next Monday

CLARKSBURG — A Salem man on bond in a drug investigation has admitted he violated bail by using marijuana and suboxone.Lucius M. Tallman II, 41, was jailed last week on the bond violation allegations. After a brief hearing on Tuesday, Harrison Circuit ... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 09 Jul 2014]
Entiteter: Salem, Jail, Suboxone
Publicerad 03 Jul 2014 - uppdaterad 03 Jul 2014 - 1 rapporter

Ingen ny upphandling, men ny utvärdering i Värmland

Nu har Kammarrätten kommit med sin dom om den omstridda upphandlingen av linjetrafiken i Värmland. Kammarrättens dom innebär att upphandlingen inte behöver göras om. Däremot måste den rättas och en ny utvärdering av anbuden göras. Det var samverkansbolaget ... [Publicerad Offentliga Affarer - 03 Jul 2014]
Publicerad 26 Jun 2014 - uppdaterad 26 Jun 2014 - 1 rapporter

Video: Här misshandlar kvinnan den 27-åriga mamman

Den 27-åriga mamman blir brutalt misshandlad av en annan kvinnan medan hennes son försöker få kvinnan att sluta. 22:36 USA . En oroväckande video har börjat få spridning i sociala medier och nu söker polisen i Salem efter kvinnan som misshandlar ... [Publicerad Nyheter24 - 26 Jun 2014]
Entiteter: Salem, Sky News, Police, Hot

Citat

...2?5 6249 @7 E9@D6 :?G@=G65 2 5:776C6?E 2==6865 G:4E:[ 2D H6==]k^Am kAm(96? w6??:?8 4@:EE65 9:D 4C:6D[ 96 5:5 D@ :? G:@=2E:@? @7 E96 &]$] 2?5 (6DE ":C8:?:2 4@?DE:EFE:@?D[ H9:49 AC@E64E 4:E:K6?D 7C@ F?C62D@?23=6 D62C49 2?5 D6:KFC6[ |2CD ?@E65] ~?46[ E92E :?G@=G65 2 EC277:4 DE@Aj E96 @E96C E:6D[ w6??:?8 H6?E :?D:56 E96:C 9@6D]k^Am kAmp?5 C6D:56?ED 925 E@ 36 E6CC:7:65 H96? w6??:?8 D9@H65 FA H:E9 9:D 32586 2?5 8F? 2?5 E@=5 E96 E96J’5 36 AC@D64FE65 7@C 2==6865=J ?@E 92G:?8 E96 C:89E 2@F?E @7 A2:? A:==D @? 92?5[ |2CD D2:5] x? 6249 @7 E96 7@FC 4@F?ED 7@C H9:49 w6??:?8 H2D 4@?G:4E65[ E96 C6D:56?E 925 2 G2=:5 AC6D4C:AE:@?[ |2CD A@:?E65 @FE]k^Am kAmw6??:?8 2=D@ 2==6865=J 72=D:7:65 2? 6G:56?46 328[ AFEE:?8 E96 ?26 @7 @?6 @7 9:D 76==@H @77:46CD @? :E 6G6? E9@F89 E92E =2H2? 925?’E 366? :?G@=G65 :? E96 42D6[ 244@C5:?8 E@ E96 ;F586]k^Am kAmw6??:?8’D =2HJ6C[ #@44@ |2KK6:[ 925 D@F89E 9@FD6 2CC6DE :?DE625 @7 AC:D@?] w6??:?8 925 A2DD65 23@FE a_ 5CF8 E6DED H9:=6 F?56C 9@6 4@?7:?66?E[ 2?5 2=D@ DE2J65 @FE @7 EC@F3=6[ |2KK6: E@=5 E96 4@FCE]k^Am kAm%96 G6E6C2? 2EE@C?6J 2=D@ D2:5 E96 5676?52?E 925 DFAA@CE @7 2 8@@5 ?6EH@C @7 72:=J 2?5 7C:6?5D[ ?@E:?8 E92E D@6 @7 E96 E@@ E:6 @FE E@ 2EE6?5 E96 962C:?8 62C=J |@?52J @C?:?8]k^Am kAmp55:E:@?2==J[ E6DE:?8 D9@H65 w6??:?8 E@ 36 2 DF:E23=6 42?5:52E6 7@C 9@6 4@?7:?66?E[ |2KK6: D2:5]k^Am kAmw6??:?8’D 255:4E:@? E@ A2:? A:==D — 2? @77D9@@E @7 36:?8 AC6D4C:365 E92E 65:4:?6 7@==@H:?8 2? 244:56?E — 2=D@ 92D “366? 2==6G:2E65 2D E96 `d @?E9D @7 ?682E:G6 5CF8 D4C66?D 92D D9@H?[” |2KK6: D2:5]k^Am kAm%96 5676?52?E 925 2 ;@3 :?E6CG:6H =:?65 FA :7 E96 4@FCE 925 :A@D65 9@FD6 2CC6DE[ |2KK6: E@=5 E96 4@FCE]k^Am kAmw2CC:D@? pDD:DE2?E !C@D64FE@C %C24: r@@[ 2D65 7@C 4@?D64FE:G6 D6?E6?4:?8[ 2?5 E96? 5:5?’E @AA@D6 9@FD6 2CC6DE]k^Am kAmp=E9@F89 w6??:?8 @3E2:?65 E96 A:==D F?=2H7F==J “F?56C E96 4@=@C @7 9:D 2FE9@C:EJ[” 96 @?=J 925 5@?6 D@ 7@C A6CD@?2= FD6[ r@@ D2:5] %96 5676?52?E[ r@@ 25565[ 925?’E 366? D6==:?8 E96 @? E96 DEC66E]k^Am kAmw6??:?8’D 42D6 :D D::=2C :? D@6 H2JD E@ E92E @7 y2D@? |2CA=6[ bd[ @7 r=2CD3FC8[ 2 w2CC:D rr F?EJ $96C:77’D s6A2CE6?E AC@46DD D6CG6C 2H2:E:?8 D6?E6?4:?8 7656C2==J @? 5CF8 2?5 8F? 492C86D]k^Am kAm|2CA=6 H:== 7246 2E =62DE d J62CD :? AC:D@? 7@C A@DD6DD:?8 9:D 4@F?EJ"
` "c_h @C 3J 62:= 2E k2 9C67lQ2:=E@i;D96=@CoE966E]4@Qm;D96=@CoE966E]4@k^2m]k^Am"
"hba :? q2J2C5[ E@ y@9? $49>2==[ yC] 2?5 #@D:6 Ww@77>2?X $49>2==] $96 C646:G65 96C 65F42E:@? 2?5 8C25F2E65 7C@> q2J2C5 w:89 $49@@= :? `hd_] $96 >2CC:65 (2=E6C $49=286C @? s646>36C `_[ `hd_ 2?5 E@ E9:D F?:@? H6C6 3@C? 7@FC 49:=5C6?i {6=2?5[ #:4 65 ?@CE9 @7 $4@EED3=F77 7@C @G6C cd J62CD]k^Am"

Mer innehåll

Alla (2012) | Nyheter (1354) | Rapporter (0) | Bloggar (239) | Ljud/Video (0) | Faktablad (0) | Pressreleaser (419)
Sortera på: datum | relevans
Palestinier fick stöd av Gävlebor [Publicerad Arbetarbladet - för 15 timmar sedan]
Brittisk hälsominister besöker Södertälje [Publicerad MyNewsDesk - 23 Jul 2014]
Den fallande detektiven del 31 [Publicerad DN.se - 23 Jul 2014]
Två till sjukhus efter viltolycka [Publicerad Lanstidningen Sodertalje - 22 Jul 2014]
Ex-Shinnston cop gets prison time for stealing ... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 21 Jul 2014]
6 böcker du inte får missa på semestern [Publicerad Elle Sweden - 21 Jul 2014]
Är du SRV:s nya Avfallsingenjör? [Publicerad Miljöaktuellt - 20 Jul 2014]
Anders Dahl snabbast i Älglunken [Publicerad Östersunds-Postens - 20 Jul 2014]
Markoffensiv skördar många liv [Publicerad SvD - 20 Jul 2014]
Efterlängtad Junker [Publicerad Skanska Dagbladet - 18 Jul 2014]
Skånepalestinier oroliga över Gaza [Publicerad Nyheter P4 Malmöhus - 16 Jul 2014]
Livebilder från sista dagen av Eurogym [Publicerad Helsingborgs Dagblad - 16 Jul 2014]
Salem Council debates how to proceed with annex... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 16 Jul 2014]
Shirley Rosie Schlager [Publicerad Scottsbluff Star-Herald - 16 Jul 2014]
Enorm tobaksaffär i USA [Publicerad DN.se - 15 Jul 2014]
"Kan inte förstå hur det som sker kan få ske" [Publicerad Helsingborgs Dagblad - 15 Jul 2014]
Jättelik tobaksaffär i USA [Publicerad Blekinge Läns Tidning - 15 Jul 2014]
Israels agerande är kollektiv bestraffning [Publicerad SvD - 15 Jul 2014]
Det här med att...... [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Jul 2014]
Salem man violates bail, trial set for next Monday [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 09 Jul 2014]
Polisens agerande i Almedalen lämnar mycket att... [Publicerad Svensson - 05 Jul 2014]
Ingen ny upphandling, men ny utvärdering i Värm... [Publicerad Offentliga Affarer - 03 Jul 2014]
SD får en miljon trots tomma stolar [Publicerad DN.se - 03 Jul 2014]
Ljudbokstips: Historien bakom fenomenet och spe... [Publicerad Smartare Vardag - 02 Jul 2014]
Harrison Commission to review legal action over... [Publicerad Clarksburg Exponent Telegram - 02 Jul 2014]
Politiska fångar, en viktig kugge i ockupations... [Publicerad Anna Wester - 01 Jul 2014]
Vi kom in på Ullvigymnasiet [Publicerad Magazin24.se - 30 Jun 2014]
Så gick det i gymnasievalet - Bbl/AT har listorna [Publicerad Bblat.se - 30 Jun 2014]
Den fallande detektiven del 8 [Publicerad DN.se - 30 Jun 2014]
Långa bollar [Publicerad Rosjon - 29 Jun 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
I fokus
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nyhetsvolym
Document Volume
Nätverk
Network

Bloggar

Sortera på: datum | relevans
Det här med att...... [Publicerad Mitt liv i ord - 11 Jul 2014]
Polisens agerande i Almedalen lämnar mycket att... [Publicerad Svensson - 05 Jul 2014]
Ljudbokstips: Historien bakom fenomenet och spe... [Publicerad Smartare Vardag - 02 Jul 2014]
Politiska fångar, en viktig kugge i ockupations... [Publicerad Anna Wester - 01 Jul 2014]
Långa bollar [Publicerad Rosjon - 29 Jun 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Pressreleaser

Sortera på: datum | relevans
Pantomimteatern gör Den vita stenen [Publicerad Kulturdirekt - 19 May 2014]
Piteå går med i nätverk mot rasism [Publicerad Piteå kommun - 15 May 2014]
Peace, love och – avfallshantering? Så ska Söde... [Publicerad SRV återvinning AB - 07 Jan 2014]
Gemensam logistikpartner till åtta kommuner [Publicerad Huddinge kommun - 16 Dec 2013]
Swerea SWECAST tar fram material för framtidens... [Publicerad Swerea - 03 Dec 2013]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Contact Us
Sales
Support


Freebase CC-BY Some image thumbnails are sourced from Freebase, licensed under CC-BY

Copyright (C) 2014 Silobreaker Ltd. All rights reserved.
The selection and placement of stories and images on any Silobreaker page are determined automatically by a computer program.
The time or date displayed reflects when an article was added to or updated in Silobreaker.