Publicerad 28 May 2012 av Webfinanser


Genovis genomför en riktad emission av aktier till LMK Venture AB

Den genomförda emissionen är riktad till LMK Venture AB med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen genomfördes med stöd av beslut vid årsstämman den 20 mars 2012. Emissionskursen fastställdes vid årsstämman till 3,50 SEK per aktie i överensstämmelse...

Dela med andra 

Vad andra rapporterar om samma händelse

Genovis genomför en riktad emission av aktier t... [Publicerad BolagsFakta - 28 May 2012]
Genovis genomför en riktad emission av aktier t... [Publicerad BolagsFakta.se - 28 May 2012]
1

Citat

...nanoportföljen. "Affärsutvecklingen och kommersialiseringen av våra två produktgrupper är fokus för verksamheten och den genomförda emissionen ska i första hand stärka den strategin. Genom emissionen är Genovis väl finansierat och vi kan fokusera fullt ut på att genomföra de aktiviteter som krävs för en ökad omsättning och utökad produktportfölj. Jag är därför mycket glad och tacksam för det stöd bolaget fått från Genovis befintliga och helt nya ägare genom den nyligen avslutade företrädesemissionen och den riktade emissionen" , säger Sarah Fredriksson...

Relaterade händelser

Publicerad för 16 timmar sedan - uppdaterad för 12 timmar sedan - 2 rapporter

Viktigt att både minska egna utsläpp och hjälpa andra

“För rika länder som Sverige, med stora utsläpp per capita, blir utsläppshandeln ett effektivt PR-trick, ett kamouflage som döljer det egna ansvaret och skapar en bild av den ädla välgöraren som vill hjälpa fattiga länder in på en hållbar väg. Ska fattigare ... [Publicerad Biståndsdebatten.se feed - för 12 timmar sedan]
Entiteter: Emission, Sverige
Publicerad 18 Apr 2014 - uppdaterad 18 Apr 2014 - 1 rapporter

Utsläpp från nytt håll

Koldioxid- utsläpp ökar – men inte per person. Koldioxid- utsläpp ökar – men inte per person. De totala koldioxidutsläppen i världen fortsätter att öka år för år. De har mer än fördubblats på 40 år. Det senaste uppmätta året, 2012, noterades visserligen ... [Publicerad DN.se - 18 Apr 2014]
Publicerad 17 Apr 2014 - uppdaterad 17 Apr 2014 - 1 rapporter

Förhandlingar om utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar

Förhandlingar om EUs luftvårdspaket har inletts i Parlamentet och Rådet. Luftvårdspaketet innehåller bland annat förslag till nationella utsläppstak samt utsläppskrav för förbränningsanläggningar med en installerad effekt om 1-50 Megawatt. Kraven för ... [Publicerad Skogsindustrierna Nyheter - 17 Apr 2014]
Entiteter: Emission, Panna
Publicerad 17 Apr 2014 - uppdaterad 17 Apr 2014 - 1 rapporter

08:38 TRANSATLANTIC: VILLKOR EMISSION 1:5, TECKNINGSKURS 5 KR (DIR)

TRANSATLANTIC: VILLKOR EMISSION 1:5, TECKNINGSKURS 5 KR2014-04-17 08:38STOCKHOLM (Direkt) Transatlantic har fastställt villkoren för företrädesemssionen till 1:5, där varje fem befintliga A- respektive B-aktier har rätt att teckna en ny A- respektive ... [Publicerad Dagens Industri - 17 Apr 2014]
Entiteter: Emission, Stockholm
Publicerad 16 Apr 2014 - uppdaterad 16 Apr 2014 - 1 rapporter

Västbergaföretag ska minska utsläpp från arbetspendling

Fram till 2015 ska sex företag i stockholmsförorten Västberga minska utsläppen från de anställdas pendling till och från jobbet. Åka kollektivt, cykla, gå, jobba hemma och köra miljöbil är några av strategierna som ska leda fram till målet. ... [Publicerad Senaste nytt från Miljö och Utveckling - 16 Apr 2014]
Entiteter: Emission, miljöbil
Publicerad 13 Apr 2014 - uppdaterad 14 Apr 2014 - 2 rapporter

FN: Bråttom med klimatåtgärder

Det går att hålla den globala temperaturökningen under två grader. Men det är bråttom. Den slutsatsen dras i den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Trots flera åtgärder för att minska klimatförändringarna fortsätter utsläppen av växthusgaser ... [Publicerad Ny Teknik - 14 Apr 2014]
Publicerad 13 Apr 2014 - uppdaterad 13 Apr 2014 - 3 rapporter

Klimatrapporten: det går att rädda klimatet

FNs klimatpanel IPCC har just presenterat sin senaste vetenskapliga rapport om klimatförändringen. Jag har nu läst sammanfattningen. Den konstaterar att det är möjligt att få ned utsläppen och förhindra en klimatförändring utom kontroll. Det är hoppfullt. ... [Publicerad Jens Holm - 13 Apr 2014]
Nätverk
Network

Bloggar

Sortera på: datum | relevans
Viktigt att både minska egna utsläpp och hjälpa... [Publicerad Biståndsdebatten.se feed - för 12 timmar sedan]
Förhandlingar om utsläpp från medelstora förbrä... [Publicerad Skogsindustrierna Nyheter - 17 Apr 2014]
Västbergaföretag ska minska utsläpp från arbets... [Publicerad Senaste nytt från Miljö och Utveckling - 16 Apr 2014]
Redeye Today: Bioinvent: Märkligt läge efter em... [Publicerad Redeye Sverige - 16 Apr 2014]
Taurus Energy: Idag inleds teckningstiden [Publicerad Aktietorgets senaste nyheter - 16 Apr 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Pressreleaser

Sortera på: datum | relevans
Information om pågående emissioner [Publicerad GlobeNewswire: Advertising News - 15 Apr 2014]
Nyemission dotterbolag [Publicerad GlobeNewswire: Acquisitions News - 14 Apr 2014]
Stockholms Stad kör miljövänligaste fordonsflottan [Publicerad Bisnode - 11 Apr 2014]
Riktad emission genomförd [Publicerad GlobeNewswire: Acquisitions News - 01 Apr 2014]
Planerad riktad emission av långfristiga obliga... [Publicerad GlobeNewswire: Acquisitions News - 17 Mar 2014]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Contact Us
Sales
Support


Freebase CC-BY Some image thumbnails are sourced from Freebase, licensed under CC-BY

Copyright (C) 2014 Silobreaker Ltd. All rights reserved.
The selection and placement of stories and images on any Silobreaker page are determined automatically by a computer program.
The time or date displayed reflects when an article was added to or updated in Silobreaker.