Publikation: Dagens Miljo

Citat

...Trots att en rödlistad fågelart häckar i närheten. "Med en kommunekolog som har ett så tydligt intresse i vindkraft har naturfrågor inte en chans i vår kommun" , säger Ann-Christin Carden från Naturräddarna i Kungälv Parallellt med sitt uppdrag gjorde Torbjörn Nilsson reklam för vindkraft på kommunens hemsida...
...När markerna dräneras och dikas ut blir de en mycket stor källa till utsläpp av växthusgaser, visar en ny forskningssammanställning. "Så länge våtmarker är våta avges bara metan, men i över hundra år har marker dikats ut för odling och skogsbruk och då bildas både koldioxid och lustgas i stor mängd" , säger forskaren Åsa Kasimir Klemedtsson vid Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet...
Debatt: "För mycket moralisk domstol när media granskar företagens sociala ansvar"

Mer innehåll

Alla (2179) | Nyheter (2179) | Rapporter (0) | Bloggar (0) | Ljud/Video (0) | Faktablad (0) | Pressreleaser (0)
Sortera på: datum | relevans
Mängden växthusgaser i atmosfären slår rekord [Publicerad Dagens Miljo - 21 Nov 2012]
George Monbiot: vargplan "dödar myten" om miljö... [Publicerad Dagens Miljo - 21 Nov 2012]
Frsvarsmakten sker Milj- och hlsoskyddsinspektr... [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Debatt: "Pröva ekonomiska styrmedel i kemipolit... [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Så tog teknikoptimisterna över klimatdebatten [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Energimyndigheten söker efter en Klimat- och st... [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Anslagen till järnvägsunderhållet redan slut [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Nu ska stinkpaddan räddas [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Sverige får EU-kritik för energipriser [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Nya vägledningar ersätter reservathandbok [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Varannan revisor räknar inte med miljön [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
5 tecken på att du bör byta jobb [Publicerad Dagens Miljo - 20 Nov 2012]
Därför kommer chefen bjuda på julbord i år [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
"Alla vildsvin måste utrotas" [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
Så kan Sahara lösa vår energiförsörjning [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
Världsbankens klimatrapport: Vi är på väg mot 4... [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
Bankrutt koljätte slutar spränga bergstoppar [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
Sveriges ytvatten sämst i EU [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
EU:s energitillsyn sekretessbeläggs [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
EKN sker efter en Hllbarhetsanalytiker [Publicerad Dagens Miljo - 19 Nov 2012]
Kemikalieexpert till Stockholm läns landstings ... [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
Nu kan företag "städa bort" sina koldioxidutsläpp [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
4,5 miljarder dollar - den högsta företagsboten... [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
Här är de svenska företagen som äger fartygen [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
EU sätter press på svenska fartygsägare [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
Här är världens största marinreservat [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
EU begränsar fluorerade köldmedier [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
Sis vägleder till livscykelanalys [Publicerad Dagens Miljo - 16 Nov 2012]
BP:s böter kommer att slå alla rekord [Publicerad Dagens Miljo - 15 Nov 2012]
Arbetare gör uppror mot världens "ondaste" företag [Publicerad Dagens Miljo - 15 Nov 2012]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
I fokus
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nyhetsvolym
Document Volume
Nätverk
Network
Contact Us
Sales
Support


Freebase CC-BY Some image thumbnails are sourced from Freebase, licensed under CC-BY

Copyright (C) 2014 Silobreaker Ltd. All rights reserved.
The selection and placement of stories and images on any Silobreaker page are determined automatically by a computer program.
The time or date displayed reflects when an article was added to or updated in Silobreaker.